ONTDEKKINGEN IN DE NATUUR

Stappen door de natuur, ontdekken van verborgen hoekjes en de landelijke schoonheid!!

NATUURGEBIED DE BLANKAART - VLAAMS BEZOEKERSCENTRUM  DE OTTER

Het natuurgebied  De Blankaart bevindt zich in het hart van de verstroombare Ijzervallei en is gelegen langs de weg Diksmuide-Ieper te Woumen op 6 km van het centrum van Diksmuide. Het natuurgebied is een waar paradijs voor talrijke en soms zeldzame vogel- en plantensoorten.

www.natuurpunt.be

Het Vlaams Bezoekerscentrum De Otter paalt aan het natuurgebied De Blankaart. In het Bezoekerscenrum ontdek je de natuur en de gebruikers van de Ijzer- en Handzamebroeken. De otter leidt je rond is een geheimzinnige wereld van water, riet, natte graslanden en moerasbos.

www.otter.be

 

NATUURRESERVAAT VICONIAKLEIPUTTEN

Het Vlaamse natuurreservaat de Viconia Kleiputten, ongeveer 30 hectare groot, situeert zich vlakbij de dorpskern van Stuivekenskerke, een tiental kilometer ten noorden van Diksmuide. Natte weilanden wisselen er af met vijvers, sloten, rietkragen en hagen.

Het natuurreservaat is het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden en kan mooi worden gecombineerd met het Viconiawandelpad, dat de stad Diksmuide heeft uitgestippeld, of met de Vlaanderen fietsroute, die er vlakbij passeert. Er zijn twee vogelkijkhutten die je een uistekend zicht bieden op de vijvers, rietkragen en steltloperplasjes. 

KOEKELAREBOS

Het Koekelarebos ligt ten noordoosten van Diksmuide en strekt zich uit over 70 hectare, weliswaar versnipperde, percelen groen. Er groeien statische zomereiken van meer dan 200 jaar. Bekendste inwoner van het bos is de Koekelareden, een snelgroeiende variëteit van de Corsicaanse den.

Het Koekelarebos heeft maar liefst dertien ingangen.Met uitzondering van het Welfvenestbos is het bos vrij toegankelijk voor wandelaars. Op de Wildernisse- enBelhuttedreef worden ook fietsers en ruitersverwelkomd.
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft samen met de gemeente Koekelare een wandelpad van 4,5 km aangelegd.

IJZER- EN HANDZAMEVALLEI

De IJzervallei, met haar laaggelegen overstroombare gebieden, vormt een bron van leven voor vele dieren en planten. Zo'n 480 hectare ervan is in beheer van het Agentschap voor natuur en bos. Met de nabij gelegen Handzamevallei komt daar nog eens 70 hectare bij. Natte graslanden, hooilanden rijkelijk getooid met bloemen,  rietkragen en grachtjes wisselen elkaar af. De vallei is een waar hof van Eden voor ontelbare vogels.

De Handzamevallei is door zijn belangrijke waarde voor watervogels aangeduid als Europees Vogelrichtlijngebied. Hierdoor zijn de wilde vogels, hun leefgebieden en nesten extra beschermd. Toch is dit waardevolle natuurgebied toegankelijk voor bezoekers. Je kunt de vallei te voet of per fiets verkennen. Vanuit Esen vertrekt de Bethoosterse broeken wandelroute. Diverse fietsroutes doorkruisen de vallei.

www.natuurenbos.be  (Domeinen - overzicht provincie West-Vlaanderen)

 

 

 
 

   TERUG NAAR Toeristische info

 

Welkom - Accommodatie - Toeristische info - Tips - Contact - Gastenboek

 

©  2017   De Finesse | Molenhoek 2 | 8680 Koekelare-Bovekerke
  GSM 0473/85 34 81

info@definesse.be


site by
DigitalMind